نام کاربری و رمز عبور برای ورود به این سامانه به ترتیب شماره دانشجویی و کدملی می باشد. اگر از طریق تلفن همراه اقدام می نمایید دقت داشته باشید کیبورد شما لاتین باشد و اعداد به صورت فارسی وارد نشود.

آخرین تغییر: شنبه، 2 مهر 1401، 4:47 صبح